Oikeudellinen tiedote

Moonsoft Oy:n Internet-sivujen käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttämällä Moonsoft Oy:n (jäljempänä Moonsoft) suomenkielisiä Internet-sivuja sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Moonsoft tarjoaa Internet-sivut asiakkailleen ”sellaisina kuin ne ovat”. Moonsoft ei vastaa siitä, että sivujen sisältö tai niissä kerrottu tuote- tai hintatieto on virheetöntä. Moonsoftin Internet-sivujen tekijänoikeus on Moonsoft Oy Copyright © 2004 - . Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki sivuilla esiintyvät tuotemerkit ja rekisteröidyt nimet kuuluvat niiden laillisille haltijoille. Moonsoft ei vastaa mahdollisista tavaramerkkien tai rekisteröityneiden nimien aiheuttamista loukkauksista.

Sivustolla käytetään Google Web Fonts -palvelun fontteja. http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans

Moonsoft ei ole vastuussa mistään Internet-sivujen käyttämisestä tai avaamisesta johtuvista suorista tai epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista riippumatta siitä, perustuvatko ne lakiin tai sopimukseen, vahingonkorvaukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, tai yleiseen tai siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen.

Moonsoft pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu, kytkeminen osaksi toista palvelua tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Moonsoftin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön eikä niitä käytetä markkinoinnissa tai sen kohdentamiseen Moonsoftin toimesta. Lisätietoja

Olemme poistaneet sivuiltamme Google Analytics -palvelun. Sivuillamme ei ole kuin teknisiä keksejä, vain niiltä osin, jotka sivujen toiminnallisuus tarvitsee. Mietimme otammeko lainkaan Analytics tai vastaavia enää käyttöön. Päivitämme tätä sivua tarvittaessa tämän osalta.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome selaimen lisäosalla ja muilla vastaavilla.

Viimeksi muutettu: Espoossa 10.4.2024.