Moonsoftin lisenssiklinikka

Toimiva IT on muutakin kuin tietokone. Tietokone vaatii toimiakseen oikeanlaiset ohjelmistot sekä prosessin, miten tietokonetta voidaan hyödyntää yrityksen rutiinien ja toimintojen parantamiseksi.

Oikeanlainen ratkaisu edellyttää ensin sopivan ohjelmiston valintaa sekä tarkoituksenmukaisen lisenssionnin. Sen jälkeen käyttöönotto, koulutus sekä muut toiminnot ratkaisevat miten hyvin hyöty ohjelmistosta ja liiketoiminnan tehostus saadaan toteutumaan myös yrityksen liiketoiminnassa aina taseeseen saakka.

SLSP (Software License Service Provider) palvelumme auttavat sinua myös pilvipalveluiden hallinnassa ja tuovat mahdollisuuden ulkoistaa pilvipalvelujen lisenssien ongelmia pois omalta organisaatiolta. Erilaisin pilvilisenssein ja palvelumalleilla toteutettuna voit myös saada kustannustehokkuutta pilvimallien lisenssointiin.

Uudet pilvipalvelut tuovat lisää kompleksisuutta tähän kokonaisuuteen. Lisenssiklinikka auttaa!

Lisenssiklinikan tarkoitus

Lisenssiklinikan tarkoitus on selvittää Sinulle, mitä erilaiset ohjelmistot, lisenssit tai tietotekniikan asiat yhdessä tarkoittavat.


Me autamme Sinua selviämään IT-tekniikan hankalista asioista ja saamaan nämä monimutkaiset asiat helpommin lähestyttäväksi ja muuttamaan ne hyödylliseksi toiminnaksi.


Me haluamme auttaa Sinua tekemään päätöksiä sekä toteuttamaan Sinulle sopivat IT-ratkaisut. Oli ne sitten omia palvelinratkaisuja, pilvipalveluita tai näiden kombinaatioita.

Moonsoftin osaaminen Sinun käyttöösi

Moonsoft Oy on suomalainen tietokoneohjelmistojen konsultoivaan myyntiin ja ohjelmistoihin liittyviin palveluihin, kuten lisenssien hallintaan ja tietojärjestelmien integrointiin erikoistunut yritys.


Myymme tietokoneohjelmistoja yritysten, oppilaitosten sekä julkishallinnon tarpeisiin kaikilta merkittäviltä valmistajilta. Tämän ansiosta me tiedämme ja tunnemme useita erilaisia ratkaisuja, niin ohjelmistojen kuin laitteidenkin osalta. Lisäksi me voimme olla riippumaton neuvonantaja, joka katsoo asioita sinun näkökulmastasi ja pitää sinun puoliasi. Meitä ei hämätä IT-jargonilla, jota viljellään yleisesti tai meitä ei voi pelotella uhilla, jotka eivät välttämättä toteudu.


Kun tarvitset apua tai neuvoa lisenssien, ohjelmistojen, pilviteknologian tai tietotekniikan valinnassa, käänny lisenssiklinikan puoleen ja kerro miten voimme auttaa sinua. Valittavana on erilaisia ja eritasoisia kokonaisuuksia, joista osa on kiinteähintaisia palveluita, joten et saa yllätyslaskuja.

Startti-palvelumme

Startti-palvelussa tarjoamme mm.:

 • kartoitusta/dokumentointi/tarveselvitystä yrityksen ympäristöstä
 • budjetointia/hankintamäärittelyä
 • lisenssihankintakonsultaatiota/lisenssivertailua (sama raudan osalta) – myös kilpailutuskonsultaatiota
 • sovelluskehityksen kuntotestin
 • pilvipalveluiden hallintaa puolestasi

Startti-palvelun ajatus on antaa yrityksellenne puolueeton tieto ja näkemys nykytilasta tai tarjotun ratkaisun soveltuvuudesta yrityksenne tarpeisiin.


Starttipaketin voi ostaa kiinteällä 390 € (alv 0 %) hinnalla, johon sisältyy neljä tuntia neuvontaa, konsultointia tai selvitystä. Sisällön päätät sinä ja me autamme sinua.


Kysy myös laajemmista kokonaisuuksista, joiden avulla saat paremman ja luotettavat tilannekuvan yrityksesi tilanteesta. Lisäksi voit saada neuvoa ja apua useilta sertifioiduilta asiantuntijoilta silloin kun sinulla on niihin tarvetta.


Moonsoftilta löytyy usean eri alueen erikoisosaamista sekä kontakteja suoraan valmistajiin. Saat IT-päällikköä vastaavan osaamisen käyttöösi, jonka avulla Sinulle haetaan vastauksia ja ratkaisuja.


Startti on asiantuntijapalvelu, jonka avulla yrityksessä selvitetään mahdolliset tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyvät pullonkaulat ja riskit sekä annetaan ohjeet liiketoiminnan tehostamiseksi tietotekniikan avulla.

Pilvipalveluiden käyttöönotto- sekä hallintapalvelut

Useat yritykset hyötyvät pilvipalveluista mutta kaikkien ei tarvitse osata tai tietää miten pilvipalveluita hallinnoidaan tai otetaan käyttöön. Tätä varten sinun kannattaa keskustella Moonsoftin palveluista, joiden avulla sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja me autamme sinua hyödyntämään uudenlaisia pilvipalveluita tehostamaan sinun omaa toimintaasi.

Yrityksen toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittäminen

Hyviä kehittämisen kohteita ovat esimerkiksi:

 • yrityksen varmistukset ja niiden automatisointi
 • tietoturva
 • sähköinen kalenteri
 • laitteiston ja ohjelmistojen uusiminen/päivittäminen
 • etäyhteydet (kotitoimisto–työpaikka)
 • toimisto-ohjelmien parempi hyödyntäminen
 • sähköinen asiakasrekisteri
 • roskapostisuodatus
 • langattomat ratkaisut toimitiloihin ja erilaiset intranet/extranet/portal ratkaisut
 • uudenlainen lähestyminen pilviteknologiaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin


Konsultoinnin toteuttaminen

Konsultointi voidaan toteuttaa esimerkiksi tällä tavalla:

 • Sovitaan tapaamisajankohta ja käydään läpi palvelun rakenne. Yhteydenoton päätavoitteena on keskustella yleisellä tasolla yrityksen kehityskohteista ja ongelmista, joihin perehdytään tarkemmin varsinaisessa tapaamisessa.
 • Tapaamisessa haastatellaan yrityksen edustajaa/edustajia. Keskustelussa käydään läpi esimerkiksi yrityksessä käytössä olevaa laite- ja ohjelmistokantaa ja miten tietotekniikka kyseisellä hetkellä palvelee liiketoimintaa. Voidaan myös keskittyä tiettyyn ongelmaan tai yrityksessä havaittuun kehittämiskohteeseen. Tavoitteena on selvittää yrityksen mahdolliset tietotekniset riskit ja pullonkaulat. Edetään kuitenkin yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Yritykselle kirjoitetaan selvitysraportti haastattelun ja havaintojen perusteella. Raportti koostuu mm. seuraavista osioista: taustatiedot, varsinaiset kehittämisehdotukset ja ongelmien ratkaisut.
 • Raportti toimitetaan yritykselle ja se käydään läpi yrityksen edustajien kanssa. Tämä vaihe edesauttaa myös sitä, että yrityksessä ymmärretään tilanne ja mikä on muutoksen tarve sekä hyöty yritykselle. Lisäksi se motivoi korjaamaan havaitut ongelmat ja parannusehdotukset.