Lisenssit - Thomson Reuters

Thomson Reuters

Thomson Reuters
Thomson Scientific, joka kuuluu Thomson-konsernin, kehittää ja markkinoi ohjelmistoja tieteen yhteisöjen tarpeisiin. Tunnettuja tuotteita ovat mm. lähdetietojen hallintaan tarkoitetut ohjelmistot EndNote ja Reference Manager.

Lisenssimallit


VL - Volume License

Suurkäyttäjälisenssit ovat pysyviä, työasemakohtaisia lisenssejä. Valmistaja toimittaa lisenssitodistuksen, asennusmedian ja lisenssiavaimen.


Kohderyhmä: Yritykset, oppilaitokset tai tutkimuslaitokset.
Aloitus: Volyymilisenssiin voi sisällyttää EndNotesta sekä Windows- että Macintosh-lisenssejä.

EndNotella ensiostos on vähintään 20 lisenssiä, Reference Managerin ja ProCiten kohdalla se on 25 käyttäjän lisenssi.
Kuvaus: Lisenssit, myös myöhemmin hankitut lisäkäyttäjät, ovat kaikki samalle versiolle. Kun lisenssi halutaan päivittää, kaikki sopimuksen kattamat lisenssit on päivitettävä samanaikaisesti.
Tuki:  -
Aloitustaso: Ensiostos 20/25 käyttäjän lisenssi
Lisäostot: 10 käyttäjän lisenssi
Kesto: Lisenssi on jatkuva, lisäkäyttäjiä hankitaan samalle versiotasolle.
Media: Kuuluu mukaan
Ylläpito saatavana: Ei