Oikeudellinen tiedote

Moonsoft Oy:n Internet-sivujen käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttämällä Moonsoft Oy:n (jäljempänä Moonsoft) suomenkielisiä Internet-sivuja sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Moonsoft tarjoaa Internet-sivut asiakkailleen ”sellaisina kuin ne ovat”. Moonsoft ei vastaa siitä, että sivujen sisältö tai niissä kerrottu tuote- tai hintatieto on virheetöntä. Moonsoftin Internet-sivujen tekijänoikeus on Moonsoft Oy Copyright © 2004 - 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki sivuilla esiintyvät tuotemerkit ja rekisteröidyt nimet kuuluvat niiden laillisille haltijoille. Moonsoft ei vastaa mahdollisista tavaramerkkien tai rekisteröityneiden nimien aiheuttamista loukkauksista.

Sivustolla käytetään Google Web Fonts -palvelun fontteja. http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans

Moonsoft ei ole vastuussa mistään Internet-sivujen käyttämisestä tai avaamisesta johtuvista suorista tai epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista riippumatta siitä, perustuvatko ne lakiin tai sopimukseen, vahingonkorvaukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, tai yleiseen tai siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen.

Moonsoft pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu, kytkeminen osaksi toista palvelua tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Moonsoftin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Viimeksi muutettu: Espoossa 19.2.2015.