Tuotteet - IBM

Valmistaja: IBM
Tuoteryhmä: Tekniset ohjelmat / Tilastolaskenta
Tuoteryhmä (YK): UN-43232605 - Analytical or scientific software


IBM IBM SPSS


Tuotekuva

IBM SPSS-ohjelmistot on tehty tietojen analysointiin. Ne avaavat sinulle uusia näkymiä tietojen sisältämiin salaisuuksiin. Näet heti, mikä on merkityksellistä ja mikä taas satunnaista. SPSS ohjelmistoja käyttämällä voit keskittyä todella oleelliseen tiedon analysointiin ja tulosten hyödyntämiseen.

IBM SPSS-ohjelmistoihin voit siirtää analysoitavat tiedot lähes mistä tahansa lähteestä. Tietojen muokkaaminen ja yhdistely tarkastelua ja analysointia varten on vaivatonta ja nopeaa. Voit tietenkin syöttää uutta tietoa myös tutussa taulukkomuodossa.

Valitse haluamasi menetelmät perustilastoinnista aina pitkälle kehittyneisiin tilastoanalyyseihin. SPSS:n monipuoliset menetelmät auttavat sinua havaitsemaan heti, ovatko tulokset merkitseviä vai ovatko erot satunnaisia. Tilastollinen tarkastelu paljastaa tietojen sisältämän todellisen informaation, joka saattaa jäädä havaitsematta perinteisillä menetelmillä.

Nyt sinulla on mahdollisuus tarkastella tuloksia uudella tavalla. Moniulotteiset pivot-taulukot mahdollistavat toisiinsa vaikuttavien tekijöiden tarkastelemisen joustavasti. Muodostamalla erilaisia näkymiä tiedon sisältöön löydät tärkeät ja merkitsevät osajoukot.

IBM SPSS Statistics Base antaa käyttöösi kaikki toiminnot tiedon syöttöön, tietokantojen käsittelyyn ja hallintaan. Tilastollisista toiminnoista mukana ovat perustunnusluvut, suhdeluvut (ratio statistics), ristiintaulukoinnit, korrelaatiot ja osittaiskorrelaatiot, keskiarvotestit, varianssi- ja kovarianssianalyysi (ANOVA-mallit), regressioanalyysi, faktori- ja pääkomponenttianalyysi, erottelu- ja ryhmittelyanalyysi (3 menetelmää: Hierarkinen, KMeans ja Two Step Cluster), reliabiliteettitarkastelut ja moniulotteinen skaalaus, käyrän sovitus hajonta- ja aikasarjakuviin, monivalintakysymysten käsittely, ei-parametriset testit, etäisyysmittaukset, matriisikieli sekä makrot. IBM SPSS Statistics Base -ohjelmisto on saatavilla myös Mac OS X -ympäristöön.

Saatavat lisenssityypit:

 • Kaupallinen lisenssi
 • PC-kohtainen
 • Oppilaitoslisenssi
 • Kelluva lisenssi

 • Tuetut käyttöjärjestelmät:

 • Linux
 • Mac OS X
 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows Vista
 • Media saatavilla:


  Tilaa Tuotenro Nimi Tyyppi Hinta alv 0% Hinta sis. alv 24%
  Tilaa16020IBM SPSS Statistics Base Authorized User License + SW Subscription & Support 12 MonthsLicense2 637,00 €3 269,88 €

  Ohjelmistojen hintatiedot on ilmoitettu arvonlisäverottomina (hinta alv 0%) ja veron kanssa. Lisenssien hinnat ovat useimmiten yksikköhintoja, ja toisinaan lisensseillä on minimitilausmäärä, esim. 10 lisenssiä. Saat lisätietoja kustakin tuotenumerosta napsauttamalla Tuotenro-sarakkeessa olevaa linkkiä. Yleisimpiä tuotenimissä esiintyviä lyhenteitä olemme koonneet omalle sivulleen.